El despatx

Història del despatx

L’any 1972 es forma el nucli de les persones que vàrem fundar el Col·lectiu Ronda: Francesc Gallissà Roigé, Josep Mª Gasch Riudor, Angelina Hurios Calcerrada, Pep Manté Spà, Jordi Pujol Moix, als que ben aviat s’hi va incorporar el Joan Lluis Jornet Forner.

L’any 1972 es forma el nucli de les persones que vàrem fundar el Col·lectiu Ronda: Francesc Gallissà Roigé, Josep Mª Gasch Riudor, Angelina Hurios Calcerrada, Pep Manté Spà, Jordi Pujol Moix, als que ben aviat s’hi va incorporar el Joan Lluis Jornet Forner.

El Col·lectiu Ronda es dedicava fonamentalment durant els anys 70, a l’assessorament laboral i de seguretat social de treballadores i treballadors i a l’assessorament antirepressiu durant la dictadura.
Alguns dels seus fundadors pensaven que quan arribés la democràcia la seva tasca ja no seria necessària. Però això no va ser així. La seva tasca en lloc de desaparèixer es va convertir en punt de referència per a les classes populars ,i encara ho és actualment.

Encara que des d’un bon començament sempre s’han portat afers no estrictament laborals, amb el temps s’ha anat potenciant una nova línia d’actuació dedicant-se a atendre com a assessoria jurídica els drets de les persones i dels Col·lectius en qualsevol dels aspectes, des d’aspectes estrictament antirepressius, okupes, insubmisos, com atenció als immigrants, com qüestions tant freqüents com poden ser les separacions, aspectes de dret penal, mediambiental, urbanisme, estrangeria, dret administratiu i fiscal.

A partir dels anys 80 es va incorporar l’assessorament en el camp del cooperativisme, especialment a partir de les peticions que feien els treballadors que s’havien vist expulsats de els empreses com a conseqüència dels expedients de regulació d’ocupació. D’aquell assessorament a cooperatives incipient avui hi ha una àrea d’actuació dedicada al cooperativisme i altres entitats d’economia social (associacions, fundacions i grups d’iniciativa social).

L’any 80, el Col·lectiu Ronda pren la forma de cooperativa catalana de treball associat, que és la que respon més properament a la seva realitat de funcionament i organització com a despatx. Aquest sistema facilita la forma autogestionada i assemblearia del treball en el què s’hi creu fermament, i a la vegada impulsa aquesta forma de treball entre els Col·lectius que assessora.

Aquell despatx format per unes poques persones actualment aplega entre socis i collaboradors externs prop de 80 professionals de totes les edats, des d’estudiants fins a advocats a punt de jubilar-se.
La dècada dels 90 va ser una dècada d’expansió i així progressivament, a part del despatx de Barcelona i Mataró que encara es mantenien amb el nucli inicial, s’han anat obrint despatxos a Mollet, Cerdanyola, Rubí i Granollers. Actualment doncs el Despatx compta amb sis centres de treball.

El Col·lectiu Ronda fomenta la democràcia directa, assemblearia i participativa. Creu en l’autogestió i la cooperació com a forma d’exterioritzar el treball i l’activitat social.

El Col·lectiu Ronda té una visió global dels problemes que tenen les persones i la societat, sense divisions entre el polític i el sindical, el personal i el Col·lectiu, el local i el general. Treballem, en conseqüència amb una visió universal de canvi de les relacions entre les persones sobre la base del respecte, la dignitat i la cooperació.

Així doncs, el Col·lectiu Ronda ha anat evolucionant d’un Despatx gairebé exclusivament laboralista dels anys 70 a un Despatx dedicat a l’assessorament laboral, jurídic popular, al cooperativisme i altres entitats d’economia social.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes